خریدار مرغوب ترین شکر قرمز فله ای

شکر قرمز یا سرخ همانند شکر های سفید، قهوه ای شیرین می باشد جز این اسمی به اسم شکر قرمز روی آن نبود. شکر ها از نیشکر استخراج می شوند، در کشور ما از دو منطقه خوزس

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید